Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; là con (con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp) của hộ nghèo theo quy định của pháp luật…sẽ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.