10 em học sinh bị bắt đứng cầm sách, xếp hàng dưới trời mưa để cô giáo lần lượt đá mạnh vào người.

Thu Thảo