TT - * Em định thi ĐH Sư phạm (SP) Đồng Tháp, ngoài các ngành SP trường này còn ngành nào tuyển khối C?  (Nguyễn Thị Nhiều, Tân Thạnh, Long An)