Ngày này, hai mươi năm trước (1-4-1988), trái tim học giả Đào Duy Anh (ảnh) ngưng đập giữa sự tiếc thương của đồng bào, đồng nghiệp cả nước.