Sau tiếng trống rộn ràng phát đi từ các Nhà Văn hóa thôn, các trường học của xã Quảng Tân (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), ngoài đường hầu như không thấy bóng dáng em học sinh nào la cà, tụ tập trên các đường làng, ngõ xóm.