"Tích lũy tri thức không cần bó buộc thời gian. Việc tạo cơ hội cho những người có năng lực có thể nhanh chóng hoàn thiện các môn học là tiến bộ. Những sự thay đổi thường khiến người ta cảm thấy ái ngại, song, trong chuyện này, các em sinh viên cứ tự tin, học đi đừng sợ!".

Đó là quan điểm TS Nguyễn Văn Vịnh, giảng viên Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội (Khoa Khoa học cơ bản), kiêm Phó viện trưởng – Viện Công nghệ Giáo dục về vấn đề Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, thời gian đào tạo bậc Đại học rút ngắn xuống từ 3-5 năm so với thời gian 4- 6 năm như hiện tại.

TS. Nguyễn Văn Vịnh trao đổi với Báo Điện tử Thể thao & Văn hóa:

Hình thức đào tạo trước đây, cổ điển nhất là chế độ niên chế. Thời gian đào tạo kéo dài 5 năm. Bên cạnh đó, hình thức này có những chế tài kèm theo như học hết 1 năm không thi được thì bị đúp lại 1 năm. Sau người ta thấy dài quá xuống 4 năm.

Đào tạo đại học là đào tạo chuyên nghiệp. Hình thức đào tạo niên chế có biên độ thời gian học một môn khoảng 60- 90 tiết, không theo được thì bị trượt, học lại cả năm. Giờ, đào tạo tín chỉ kéo xuống 15 tiết học. Phương pháp tín chỉ giản tiện cho người đi học. Nếu bị trượt môn nào, học lại riêng môn ấy, không bị ảnh hưởng quá nhiều tới tiến độ học chung.

Theo đó, sinh viên học hết các môn theo khung chương trình, tích lũy đủ số tín chỉ là tốt nghiệp. Sinh viên cũng có quyền chủ động đăng ký các môn học trong kỳ. Điều này giúp các em có thể tự tăng hoặc giảm thời gian học đại học. Và, việc các em hoàn thiện bằng cử nhân với thời gian hoàn thiện tín chỉ là do các em có năng lực và sự nhiệt tình chủ động lựa chọn. Điều này không đáng sợ.

Hoc dai hoc trong 3 nam: 'Hoc di, dung so!' - Anh 1

TS Nguyễn Văn Vịnh

Các nước châu Âu đều đang giảm dần thời gian đào tạo Đại học. Họ cũng đang dần dần cắt bớt những môn hỗ trợ, tập trung chuyên môn sâu và chính. Một số trường đại học học xong bằng, có năng lực chuyển chuyên ngành học tiếp. Phương pháp này giúp con người có được tri thức trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tri thức tích lũy được đều được ghi nhận qua các tín chỉ mà sinh viên hoàn thành.

Chúng ta đứng trước một sự thay đổi, những người quen nếp sống bình thường đều phản ứng. Nhưng trong một khung thực tế rộng hơn, người học có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, không cần thư viện. Nên, việc để tích lũy đủ tri thức, không cần phải nhất định bó buộc thời gian mà vẫn có thể tốt nghiệp là bước ngoặt cần thiết.

Vấn đề phải là học thật và thi thật. Học tập luôn có tệ nạn kèm theo. Song, những chuyện vì thời gian ngắn ít tri thức hay dài nhiều tri thức là không đúng. Quan trọng là ý thức, hệ thống đánh giá và năng lực quản lý giáo dục.

Chất lượng chịu ảnh hưởng của cả hệ thống đồng bộ. Bên cạnh thời gian, cải cách cũng cần chú trọng cách thức kiểm tra. Chúng ta thấy phương pháp tối ưu, tiết kiệm năng lượng cho xã hội, điều chỉnh cho phù hợp thì nên làm. Những người giữ quan điểm phải học niên chế cần có nhìn cởi mở hơn vào bức tranh chung của giáo dục và yêu cầu xã hội.

Mỹ Mỹ (ghi)