Ngày càng có nhiều loại hình câu lạc bộ (CLB) nở rộ trong trường học, với những hoạt động thiết thực rất bổ ích cho sinh viên (SV).