(DĐDN) - Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam sẽ dành nhiều suất học bổng toàn phần cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo bậc Đại học trong năm 2013.

Học bổng được áp dụng cho tất cả các chương trình bậc Đại học thuộc tất cả các ngành học của RMIT Việt Nam bao gồm kinh doanh, công nghệ, thiết kế, truyền thông, thời trang và dệt may tại hai cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội.

Chương trình học bổng nhằm tôn vinh thành tích học tập xuất sắc của các sinh viên Việt Nam và quốc tế vừa tốt nghiệp phổ thông, và các sinh viên đã hoàn tất ít nhất 20 tuần học tại RMIT Việt Nam. Bên cạnh thành tích học tập, các ứng viên sẽ được xét trao học bổng dựa trên các kỹ năng lãnh đạo và hoạt động cộng đồng của bản thân.

Năm nay, lần đầu tiên, RMIT sẽ dành một số học bổng để trao cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình học bổng thường niên này, RMIT Việt Nam mong muốn củng cố cam kết của nhà trường trong việc tiếp tục đóng góp vào công cuộc đào tạo nên những nhà lãnh đạo cộng đồng và doanh nghiệp cho tương lai. Được tổ chức liên tục trong 12 năm qua, chương trình đã khuyến khích sự phát triển của nhiều cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau với gần 630 suất học bổng được trao.

Hạn chót nhận hồ sơ dự tuyển học bổng là 17h00, ngày 20/5/2013.

Hội thảo thông tin chi tiết về chương trình học bổng sẽ được tổ chức vào sáng 21/4/2013 tại hai cơ sở Hà Nội và Nam Sài Gòn của RMIT Việt Nam.

D.H