- Trường đại học Bournemouth, Anh hiện đang cấp học bổng thạc sĩ về du lịch cho các ứng viên Việt Nam và một số quốc gia khác.

Trường đại học Bournemouth, Anh. Ảnh: IE.

Điều kiện xét học bổng:

Ứng viên là người nước ngoài và là công dân của Việt Nam (hoặc ở một số quốc gia khác) tại thời điểm nộp đơn xin học bổng.

Cách nộp đơn xin học bổng: Email và qua đường bưu điện

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/5/2012 hoặc 1/11/2012

Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ:
bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/sm_dean_scholarship.html

Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trường đại học Newcastle

Trường đại học Newcastle, Anh hiện đang cấp học bổng thạc sĩ và tiến sĩ trong các môn học liên quan Latin cho sinh viên Anh, châu Âu và sinh viên quốc tế.

Điều kiện xét học bổng: Sinh viên Anh, châu Âu và quốc tế đều có thể nộp đơn xin học bổng.

Học bổng này có tên gọi là Eleanor Pinkney Oddie, nhằm khuyến khích việc học ngôn ngữ Latin. Oddie là tên của giáo sư Guy Oddie, còn Eleanor là tên của người mẹ giáo sư Oddie – bà đã hỗ trợ người con rất nhiều để người con được học ở trường đại học Newcastle.

Học bổng trị giá khoảng 1.000bảng/ứng viên (hơn 1.500USD) với điều kiện các ứng viên đang chuẩn bị làm luận văn, luận án về các vấn đề liên quan đến Latin.

Cách nộp đơn: Nộp qua đường bưu điện

Hạn chót nộp hồ sơ: 1/6/2012

Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ: ncl.ac.uk/postgraduate/funding/search/list/oddie

Huyền My