Jame Cook được xếp hạng trong 500 trường ĐH hàng đầu thế giới.