(Sức Trẻ VN) -- Republic Polytechnic( RP) là trường mới nhất thuộc hệ thống 5 trường Polytechnic công lập của Singapore (cùng với Ngee Ann, Nanyang, Temasek, Singapore Polytechnic). Hiện nay trường đang có nhiều học bổng trị giá 450 triệu đồng dành cho du học sinh Việt Nam.