(HNM) - Ngày 24-3, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Trước đó, ngày 21-3, báo cáo này đã được Chủ tịch Quốc hội trình bày tại hội trường.

Theo báo cáo, nhìn một cách tổng thể, có thể khẳng định: kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ khóa XII là Quốc hội đã hoạt động ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Những kết quả này thể hiện trên tất cả các lĩnh vực nhưng rõ nét nhất là trong công tác xây dựng pháp luật; giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công trình quan trọng quốc gia... Đồng tình với đánh giá trên, đại biểu Chu Sơn Hà, Đặng Văn Khanh, Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) cho rằng, 4 năm qua, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động khó lường, Quốc hội đã thể hiện được bản lĩnh, trách nhiệm cao đối với đất nước, ứng phó một cách kịp thời, có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, đem lại hiệu quả, chất lượng cao trên nhiều mặt công tác. Các đại biểu cũng bày tỏ sự đồng tình trước những nhận định, đánh giá của báo cáo về các mặt công tác cụ thể. Bên cạnh đó, để tiếp tục làm sáng rõ những bài học kinh nghiệm qua cả một nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực cao nhất. Về công tác xây dựng pháp luật, các đại biểu thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội khóa XII đã có những tiến bộ quan trọng với quy trình tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ; số lượng luật, pháp lệnh được thông qua lớn; chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn góp phần thể chế hóa kịp thời, đúng đắn đường lối của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, trong quá trình xây dựng các dự án luật, Quốc hội vẫn để xảy ra tình trạng văn bản dự thảo luật được chuẩn bị chưa kỹ, chất lượng chưa cao. Về công tác giám sát, tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, hoạt động này đã được tăng cường với sự kết hợp của nhiều phương thức và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc. Việc Quốc hội khóa XII giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri là một điểm mới trong hoạt động giám sát tối cao, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân hoan nghênh. Đại biểu Dương Kim Anh (Trà Vinh) nhận định, hoạt động giám sát của Quốc hội đã thực sự góp phần kiềm chế, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, sai phạm... * Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kiểm toán độc lập. Tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật Kiểm toán độc lập. Đại biểu Ngô Thị Doãn Thanh (Hà Nội): Hoạt động của Quốc hội tác động tích cực đến HĐND các địa phương Cần khẳng định cái được của Quốc hội khóa XII và hiệu ứng lan tỏa đến các cơ quan dân cử địa phương. Đó là, hoạt động của Quốc hội có nhiều đổi mới, như tổ chức kỳ họp, sắp xếp chương trình, nhóm vấn đề thảo luận, phiên trù bị... Điều này với các cơ quan dân cử địa phương rất có ý nghĩa vì họ có thời gian nghiên cứu. Những cải tiến nhỏ đó mang lại hiệu quả lớn. Hoạt động giám sát chuyên đề trong nhiệm kỳ của QH cũng đã thể hiện tính hiệu quả cao ở chỗ 6 chuyên đề được giám sát đều có những giải pháp cụ thể. Hoạt động này đã được HĐND ở địa phương vận dụng: giám sát chuyên đề, chất vấn theo nhóm vấn đề... Nhiệm kỳ vừa rồi có những vấn đề lớn do Chính phủ trình không được thông qua. Điều đó thể hiện chính kiến của Quốc hội cũng như quyền thông qua những quyết định lớn của đất nước. Thêm nữa, vai trò điều hòa sự phối hợp của Thường vụ Quốc hội đối với các ủy ban cần được thực hiện bài bản, nhịp nhàng hơn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội Chiều 24-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XII dự kỳ họp thứ chín, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá các nữ đại biểu Quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đại biểu của mình tại nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua… Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn các nữ đại biểu Quốc hội đã giám sát, hợp tác và ủng hộ Chính phủ hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng mong rằng truyền thống này tiếp tục được phát huy ở các khóa Quốc hội tiếp theo.