ND- Trong những năm qua, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội luôn khẳng định được thương hiệu của mình trong ngành xây dựng, giá trị xây lắp vẫn chiếm thị phần chính.