Chiều 16/2/2017, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết 09-NQ/TU và tổng kết “Năm phát triển đoàn viên 2016”, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Các đồng chí: Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã tới dự.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và tổng kết “Năm phát triển đoàn viên 2016”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến cho biết, những năm qua, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của Ban thường vụ Thành ủy, với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trong hệ thống CĐ Thủ đô luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp, các ngành Thành phố.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố luôn xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính chất “sống còn” của tổ chức CĐ nên đã có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt và các cấp CĐ Thủ đô cũng tích cực vào cuộc với tất cả sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao.

Hoat dong cong doan phai co suc cuon hut - Anh 1

Đồng chí Đào Đức Toàn-Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được triển khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở và tới các cấp CĐ Thủ đô với nội dung trọng tâm là công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ lợi ích khi tham gia CĐ; chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và nhà đầu tư nước ngoài hiểu tác dụng của tổ chức CĐ trong doanh nghiệp, từ đó tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ Thành phố, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô khảo sát, nắm số lượng người lao động của các doanh nghiệp, và nắm nguồn doanh nghiệp theo địa bàn, lĩnh vực quản lý để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐ.

Nhằm đảm bảo hiệu quả sát thực và cao nhất, hàng năm, LĐLĐ Thành phố đều xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các LĐLĐ quận, huyện, thị xã; các CĐ ngành; CĐ Tổng Công ty; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và cho từng cán bộ chuyên trách tại cơ quan LĐLĐ Thành phố. Các hoạt động giao ban, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng được LĐLĐ Thành phố và các cấp CĐ tổ chức thường xuyên để kịp thời đôn đốc, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặt ra những quyết tâm phấn đấu, thực hiện tốt hơn công tác này.

Với những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống CĐ Thủ đô như đã nói trên, từ năm 2012 đến nay, các cấp CĐ Thành phố đã thành lập mới 2174 CĐCS (trong đó có 34 CĐCS được thành lập theo Điều 17- Điều lệ CĐ Việt Nam); kết nạp mới 256.650 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 1991 CĐCS (chiếm 91,58% tổng số CĐCS được thành lập), kết nạp mới 213.344 đoàn viên (chiếm 83,13% tổng số đoàn viên mới được kết nạp). Cũng trong 5 năm qua, các cấp CĐ Thành phố đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng 39.261 đoàn viên CĐ ưu tú, trong đó đã kết nạp được 28.191 đảng viên mới.

Hoat dong cong doan phai co suc cuon hut - Anh 2

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý (thứ ba, từ phải sang) trao Cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016 cho tập thể LĐLĐ TP. Hà Nội.

Riêng năm 2016, năm có chủ đề “phát triển đoàn viên”, các cấp CĐ Thành phố đã thành lập mới 499/400 CĐCS (đạt 124,75% so với kế hoạch), kết nạp mới 74.842/70.000 đoàn viên (đạt 106,92% so với kế hoạch) trong đó, khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 472 CĐCS chiếm 92,19% tổng số CĐCS mới thành lập, kết nạp mới 64,543 đoàn viên, chiếm 84,8% tổng số đoàn viên mới kết nạp. Về số liệu thực tăng, sau khi đối trừ số CĐCS và đoàn viên giảm đi (do chuyển đi và giảm khác) năm 2016, các cấp CĐThành phố Hà Nội đã thành lập tăng thêm 506 CĐCS và kết nạp đoàn viên tăng thêm 61.848/60.000 (đạt 103.08% so với kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao).

Hoạt động công đoàn phải có sức cuốn hút

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các cấp CĐ Thủ đô. Phó Chủ tịch Trần Văn Lý đánh giá, LĐLĐ Thành phố Hà Nội là một trong hai đơn vị trong cả nước (chỉ đứng sau TP Hồ Chí Minh) dẫn đầu trong công tác này, thể hiện ở việc đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao về số liệu thực tăng CĐCS và đoàn viên CĐ.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mà LĐLĐ Thành phố Hà Nội đặt ra cho năm tới, Phó Chủ tịch Trần Văn Lý cũng đề nghị, các cấp CĐ Thủ đô cần có những cách làm đột phá, quyết liệt hơn để phấn đấu đạt những chỉ tiêu cao hơn. Trong đó, Phó Chủ tịch Trần Văn Lý yêu cầu các cấp CĐ Thủ đô cần phân công rõ người, rõ việc, có chế độ động viên khuyến khích kịp thời đối với cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS để họ nỗ lực, tích cực hơn. Đặc biệt, các cấp CĐ Thủ đô cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động đối với tổ chức CĐ và thiết thực quan tâm chăm lo người lao động, để từ đó, cuốn hút người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ.

Hoat dong cong doan phai co suc cuon hut - Anh 3

Đồng chí Đào Đức Toàn- Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội trao Cờ của LĐLĐ TP. Hà Nội cho đại diện các tập thể xuất sắc.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đào Đức Toàn Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, biểu dương những cách làm quyết tâm, sáng tạo của tổ chức CĐ Thủ đô khi triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ/TU cũng như những kết quả xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá: Thực tế 5 năm qua cho thấy Nghị quyết 09 đã đi đúng xu thế phát triển, trong đó kết quả đạt được có đóng góp quan trọng của các cấp công đoàn Thủ đô, với nhiều sáng tạo, quyết tâm cao, tác động đến cấp ủy và chính quyền các cấp.

Để thực hiện tốt hơn Nghị quyết này, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu, trước hết các cấp CĐ cần nâng cao nhận thức cho cán bộ mà trọng tâm là nhận thức về phát triển tổ chức CĐ, từ đó góp phần phát triển tổ chức Đảng.

Các cấp CĐ cần có kế hoạch, lộ trình và đổi mới phương thức tiếp cận để phát huy sự tham gia tích cực, đồng bộ của các ngành. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng công đoàn vững mạnh, gắn với nhiệm vụ năm 2017 là năm hành động vì lợi ích đoàn viên, là năm thí điểm trực tiếp bầu chủ tịch công đoàn tại các đại hội công đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng cho rằng, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã khó nhưng để duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS còn khó hơn. Vì vậy, song song đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS về mặt số lượng; thì điều quan trọng nhất vẫn là hoạt động CĐ Thủ đô phải thực sự có sức cuốn hút,thiết thực, hướng về cơ sở, vì người lao động. Có như vậy, người lao động mới tin tưởng vào tổ chức CĐ, mới thấy rõ vai trò của tổ chức CĐ và tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ nhiều hơn. Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chỉ rõ, năm 2017 được TP xác định là Năm kỷ cương hành chính và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trước hết trong cán bộ, công chức để tiến tới trong toàn xã hội, nên trước hết người công chức, cán bộ CĐ Thủ đô cần nêu gương thực hiện.

Hoat dong cong doan phai co suc cuon hut - Anh 4

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố trao Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và hứa sẽ cùng tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố có những giải pháp cụ thể, quyết liệt, chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô thực hiện hiệu quả hơn nghị quyết 09/NQ/TU, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước, đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Cờ thi đua: “Đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Nhân dịp này, LĐLĐ Thành phố cũng tặng cờ cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2016.

Phạm Diệp