Trong 4 năm qua, tình trạng đơn thư vượt cấp trên địa bàn huyện Hoành Bồ được hạn chế rõ rệt, các vụ việc phức tạp đã được tập trung giải quyết dứt điểm, không có điểm nóng phát sinh.

Triển khai Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC), Phòng Tư pháp và Thanh tra huyện Hoành Bồ đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền cho 82 tổ hòa giải cơ sở và 446 hòa giải viên làm công tác hòa giải.

Đồng thời, Thanh tra huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về Luật KN, Luật TC cho 240 lượt cán bộ lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Thanh tra nhân dân các xã và thị trấn; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

Cùng kỳ, các cơ quan trong huyện đã tiếp nhận 42 đơn KN, có 19 đơn đủ điều kiện thụ lý; 30 đơn TC với 61 vụ việc, có 9 đơn đủ điều kiện thụ lý. Đến nay, số đơn KN, TC đã được giải quyết 100%.

Trọng Tài