U22 Việt Nam hòa U22 Trung Quốc ngay trên sân khách trong bối cảnh mới tập với nhau 2 ngày.

Hoàng Tâm