Cánh cửa cho Hoàng thân Norodom Ranariddh, chủ tịch Đảng NRP của Campuchia về nước tranh cử qua con đường được hưởng ân xá của nhà Vua có thể sẽ khép lại khi Thủ tướng Hun Sen ngày 27/5 tuyên bố nếu được ân xá, ông Ranariddh vẫn phải thụ án được ít nhất 2/3 thời gian theo quy định của luật pháp.