(LĐ) - Ngày 15.11, lũ lịch sử đã rút xuống trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, ra khỏi các khu dân cư ven bờ. Lũ rút đến đâu, những hoang tàn làng mạc lộ ra đến đó; lộ diện cả những cùng cực mất mát tang thương của hàng chục ngàn nạn dân trắng tay trước chất chồng khốn khó. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu mái nhà và cả tương lai con trẻ...