Hoàng Quân sẽ chuyển nhượng vốn góp tại ba công ty liên kết gồm CTCP Việt Kiến Trúc, CTCP Xây dựng Và Kinh doanh Nhà Bình Thuận và CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh. Phần vốn góp của Hoàng Quân tại ba công ty này lần lượt là 40%, 37,46% và 42,38%.

HĐQT CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HoSE) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại ba công ty liên kết.

Theo đó, doanh nghiệp địa ốc này sẽ thoái vốn tại CTCP Việt Kiến Trúc, CTCP Xây dựng Và Kinh doanh Nhà Bình Thuận và CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh. Phần vốn góp của Hoàng Quân tại ba công ty này lần lượt là 40%, 37,46% và 42,38%.

Tính đến cuối quý II/2016, giá vốn các khoản đầu tư này (gồm cả giá gốc và lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư) tổng cộng khoảng 64,6 tỷ đồng.

Hoang Quan thoai von khoi ba cong ty lien ket - Anh 1