Hanoinet - Ở Nam Định, ai cũng biết tài năng của cặp anh em song sinh Hoàng Nhật Nam - Hoàng Danh Ngọc. Tuy nhiên, nếu cậu em Danh Ngọc sớm "nổi" nhưng có dấu hiệu nhanh "chìm" thì Nhật Nam "chín" muộn hơn và cũng "bền" hơn.