"Thủ tướng" là bộ phim khai thác một đề tài được cho là "lạ" và "nhạy cảm".