(CafeF) - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hoãn thu hồi 3.391,774 tỷ đồng số vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2009.