Ngày 15-2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong bối cảnh mới”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; lãnh đạo một số đơn vị cùng gần 100 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế.

Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia trong boi canh moi - Anh 1

Hội thảo đã nhận được 20 bài tham luận của các nhà khoa học, tập trung thảo luận hai nội dung lớn: Thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh mới. Các báo cáo tham luận, ý kiến tại hội thảo là những đóng góp giá trị để Hội đồng Lý luận Trung ương xây dựng báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”, trình Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII.