Ngày 11-11, Vụ Pháp chế, Bộ Y tế phối hợp với Liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam đã tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Luật phòng, chống tác hại rượu bia.