Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, hiện cơ quan này đang gấp rút xây dựng và hoàn thiện dự thảo quy định pháp luật về phí trên thị trường chứng khoán (TTCK) để trình Bộ Tài chính. Dự kiến các quy định về phí mới này sẽ được thực hiện trong năm 2008. Theo dự thảo này có thêm 9 loại phí...