Ngày 14/4, tại TPHCM, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ-công ty con: Công ty Thuốc lá Sài Gòn trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Cửu Long, Long An và Bến Tre về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Sự kiện này đánh dấu việc Vinataba đã hoàn thành cơ bản việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và công văn số 633/TTG-ĐMDN ngày 13/5/2015 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá Việt Nam; Xây dựng thành Tổng công ty nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá phát triển... trong thời gian qua Vinataba đã tích cực triển khai các nội dung trong Đề án Tái cơ cấu theo đúng lộ trình đề ra, bảo đảm tính thận trọng, hiệu quả.

Đến nay, Vinataba đã hoàn thành về cơ bản các nội dung của Đề án, trong đó đã hoàn thành 100% việc tái cơ cấu đối với ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Mô hình các công ty thuốc lá điếu sau tái cơ cấu: Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng và Công ty Thuốc lá Bắc Sơn chuyển về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long. Các công ty Thuốc lá Đồng Tháp, An Giang, Cửu Long, Bến Tre và Long An về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Sau gần hai năm triển khai, đề án Tái cơ cấu đã phát huy tính hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Theo lãnh đạo Vinataba, sau khi tái cơ cấu, các công ty đã được tham gia vào một "sân chơi" mới với sự cạnh tranh bình đẳng hơn, giảm bớt được áp lực cạnh tranh nội bộ và trước các đơn vị bên ngoài. Điều này có được là do các công ty trong Nhóm công ty đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm, nhân lực, phân chia thị trường với sự kiểm soát, quản lý chung của Công ty mẹ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con đã có nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực mang lại từ uy tín, thương hiệu của Công ty mẹ.

Nhóm công ty cũng đã từng bước tái lập lại cấu trúc hệ thống thị trường. Đây chính là nền tảng cho việc điều tiết sản phẩm, phân khúc thị phần theo chiến lược quản lý kinh doanh chung của tổ hợp sau này.

Quỳnh Hoa

Share on Tumblr