Các nước ASEAN đã hoàn tất việc dự thảo Hiến chương ASEAN và dự kiến sẽ trình các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét...