(HQ Online)- Tổng cục Thuế cho biết, tính đến thời điểm tháng 11-2014, cơ quan Thuế đã xử lý hoàn thuế GTGT cho 250 doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại tại các tỉnh: Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai; với tổng số tiền chi hoàn là 4.786,44 tỷ đồng.

Hiện nay, nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời nên 100% các DN thiệt hại đã đi vào sản xuất ổn định. Ảnh: Internet.

Trong đó, Cục Thuế Hà Tĩnh có số tiền hoàn thuế lớn nhất; với số tiền 3.255,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh;

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết hoàn cho 4 DN, với số tiền thuế là 16,5 tỷ đồng; Cục Thuế Đồng Nai giải quyết cho 75 DN bị thiệt hại, với số tiền hoàn là 826,14 tỷ đồng; Cục Thuế Bình Dương đã giải quyết hoàn thuế cho 170 DN, với số thuế là 688 tỷ đồng.