Hoài Linh đã không giữ được bình tĩnh khi thực khách gọi món mà chẳng nói câu nào.

Như Hoàn