Đằng sau những bức ảnh lung linh, là cả một nghệ thuật sắp xếp công phu, tỉ mỉ.

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 1

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 2

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 3

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 4

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 5

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 6

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 7

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 8

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 9

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 10

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 11

Hoa ra cac buc anh nghe thuat duoc tao ra nhu the nay (3) - Anh 12

Ốc Sên