Hòa Phát lên kế hoạch đạt 38.000 tỷ đồng doanh thu và 5.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2017.

Hoa Phat dat ke hoach lai 2017 giam 1.600 ty dong so voi nam 2016 - Anh 1

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, Hội đồng quản trị HPG lên kế hoạch năm 2017 sẽ đạt 38.000 tỷ đồng doanh thu và 5.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch này tăng 14% về doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 1.600 tỷ đồng so với kết quả đạt được trong năm 2016 của tập đoàn này.

Ngoài ra, HĐQT HPG còn dự kiến mức cổ tức năm 2017 là 30% nhưng không nêu rõ sẽ trả bằng tiền hay cổ phiếu.

Các kế hoạch này sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua vào thời gian tới.

Bên cạnh đó, một nội dung đáng chú ý khác sẽ được trình cổ đông thông qua là việc chi cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong khoảng quý I - II/2017.

Năm 2016, HPG đạt doanh thu thuần 33.283 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 89% so với năm 2015.

Trường Văn