Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Michalak ngày 13/11 đã công bố khoản viện trợ trị giá 900.000 USD để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của lũ lụt trong thời gian vừa qua.