Ai bực? Chắc trình đọc hiểu của bạn Dâu có vấn đề, đó chỉ là một câu nói vui kiểu trào phúng nhưng qua miệng một số bạn giàu đạo đức thì lại thành ác ý.

Trích dẫn: Nguyên văn bởi binhyen789 thêm câu nữa Sống phải biết điều đừng thủ đoạn. Thích câu này nhất Trích dẫn: Nguyên văn bởi tmy Da đã xấu mặc đồ càng tôn thêm cái xấu ấy. mà mỗi lần chụp hình lên báo từ đầu đến cuối chỉ thấy mặc có mỗi 1 bộ và cười đúng 1 kiểu. nhe cái hàm răng khểnh chả ra khểnh ấy. chán! Khộ thân quá nhỉ, thế mà vẫn phải vào xem, rồi mất công phải chán, tội quá chừng à! :cool: Ai bực? Chắc trình đọc hiểu của bạn Dâu có vấn đề, đó chỉ là một câu nói vui kiểu trào phúng nhưng qua miệng một số bạn giàu đạo đức thì lại thành ác ý.