24H.COM.VN - Hơn 10.000 con lạc đà sẽ tụ tập về Abu Dhabi trong tuần tới để tham dự một cuộc thi sắc đẹp dành cho “những con thuyền của sa mạc”.