(NLĐ) - Hội thảo quốc tế với chủ đề Đoàn kết và hợp tác vì hòa bình đã diễn ra ngày 18-11, tại Hà Nội. Trong bài phát biểu tại hội thảo, ông Orlando Fundora Lopez, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới, và ông Vũ Đình Cự, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình VN, đều nhấn mạnh hòa bình ngày nay tất yếu gắn liền với phát triển.