Mưa lũ lớn ào ạt tràn về gây sạt lở núi, khoét sâu tuyến đường liên xã từ An Hiệp đi An Lĩnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) làm cô lập hoàn toàn hàng trăm người dân.

Minh Hoàng