Sáng 24-3, tại Khu du lịch Bãi Lữ (Nghệ An), Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Ban quản lý Dự án hỗ trợ trẻ em lang thang tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ngăn ngừa trẻ em lang thang, hỗ trợ trẻ em lang thang hồi gia bền vững giai đoạn 2009-2010, và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Dự án hỗ trợ trẻ em lang thang được thực hiện tại 51 xã, phường, 11 quận, huyện thuộc 10 tỉnh thành phố. Sau hai năm thực hiện, tỷ lệ trẻ em lang thang ở các tỉnh có dự án đã giảm 926 em năm 2009 xuống còn 414 em năm 2010. Một số địa phương có tỷ lệ trẻ em lang thang giảm như Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Hưng Yên và Phú Yên. Tại hội thảo, đại diện các đơn vị thực hiện dự án đã nêu lên những khó khăn và kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện dự án có hiệu quả tốt hơn.