Phạm Văn Hiệp (vanhiepnguyen_7906@gmail.com) thắc mắc: "Để hỗ trợ NLĐ trong thời gian nghỉ bệnh, công ty vẫn trả lương đầy đủ. Nay công ty định đưa khoản hỗ trợ này vào thỏa ước lao động tập thể thì có vướng mắc gì không?".

Ho tro phai dung quy dinh - Anh 1

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Việc doanh nghiệp thực hiện những điều khoản có lợi cho NLĐ và cao hơn luật luôn được nhà nước khuyến khích. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng NLĐ ốm đau dù có giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền cũng sẽ bị BHXH từ chối thanh toán chế độ nếu phát hiện thời gian đó họ vẫn đi làm và được trả lương. Điều này nhằm hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH. Do vậy, nếu muốn đưa khoản hỗ trợ này vào thỏa ước, doanh nghiệp không được hạch toán vào lương và phải chi từ nguồn hợp pháp, đúng quy định.