Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh triển khai chương trình "Một triệu giờ đồng hành", giúp người dân tiếp cận công nghệ thông tin và cập nhật kiến thức xã hội thông qua truy cập dịch vụ internet băng thông rộng.