Sáng 11.11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp đánh giá bước đầu về tình hình thiệt hại do bão số 14, đồng thời chỉ đạo biện pháp khắc phục, ổn định đời sống người dân sau bão.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tổng cộng đã có hơn 800.000 người được sơ tán, riêng khu vực Đông Bắc Bộ đã di dời gần 154.000 người, giảm được tối đa thiệt hại về người do mưa bão gây ra.

Đến chiều 12.11, khu vực thị trấn Tiên Yên vẫn bị ngập nặng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý các lực lượng, địa phương cần rút ra những bài học kinh nghiệm quý về phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu: Từ việc chỉ đạo, thống nhất ý chí hành động, sự đoàn kết trong các cấp, ngành và người dân, công tác cảnh báo, chủ động chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, tuân thủ các hướng dẫn, kiến thức phổ biến trong phòng chống mưa bão; đặc biệt là việc đánh giá, cập nhật lại các phương án phòng chống thiên tai...

Về thiệt hại do bão gây ra, Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương áp dụng các chính sách, ứng trước hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Nhanh chóng khắc phục những hư hại về điện, đường, giao thông... sớm ổn định đời sống của nhân dân.

L.S