(SGGPO).- Sáng nay, 17-4, tại TPHCM, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Công nghiệp Liên hiệp Quốc (UNIDO) tổ chức hội thảo “Các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động của doanh nghiệp - Các vấn đề và giải pháp chung” cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam.

Hội thảo đã cung cấp thông tin về các tiêu chuẩn và các vấn đề liên quan đến việc áp dụng các tiêu chuẩn trong hoạt động của doanh nghiệp về môi trường, lao động, kinh doanh trung thực, những vấn đề của người tiêu dùng, quản trị và nhân quyền, sự tham gia của cộng đồng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được các chuyên gia tư vấn các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải trong quản lý môi trường, quản lý chất lượng hàng hóa, quản lý nguồn nhân lực, các tiêu chuẩn trong thương mại toàn cầu hóa và sản xuất công nghiệp,….

Có bốn lĩnh vực chính liên quan đến tiêu chuẩn hóa và quy định mà hội thảo dành nhiều thời gian thảo luận là tiêu chuẩn kỹ thuật (ISO9001, IFS, REACH,…), tiêu chuẩn môi trường (ISO14001, ISO50001, EMAS,…), quản trị (IPR, OECD, UDHR,…), quy định lao động xã hội (SA8000, BSCI, WRAP,…) để các doanh nghiệp nắm bắt và áp dụng.

Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ thuộc dự án: “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao hiểu biết và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm tăng cường liên kết với chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất bền vững” do tổ chức UNIDO phối hợp với Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai thực hiện.

Bắt đầu triển khai từ năm 2010, đến nay thông qua dự án đã có 7.000 lượt người của các doanh nghiệp, tổ chức được đào tạo

Trần Thanh