(HQ Online)- Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Thái Dũng Tiến cho biết, để giúp DN thực hiện các quy định mới về thuế GTGT từ ngày 1-1-2014 mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh do sự thay đổi của chính sách, Cục đã tổ chức nhiều hình thức thông báo, hỗ trợ DN thông qua việc niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Thuế các cấp; gửi email, gọi điện tư vấn cho DN.

Cục Thuế Hà Nội lưu ý DN về phương pháp tính thuế GTGT năm 2014. Ảnh Internet.

Theo Cục Thuế Hà Nội, DN cần lưu ý hai vấn đề là Xác định mức doanh thu năm 2013 và Phương pháp tính thuế GTGT năm 2014.

Cụ thể, căn cứ để xác định doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế (sau đây gọi là doanh nghiệp) thuộc đối tượng nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ năm 2014 là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trong năm 2013 từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đối với doanh nghiệp đã có hoạt động kinh doanh từ trước năm 2013 thì mức doanh thu năm 2013 làm căn cứ xác định phương pháp nộp thuế GTGT của năm 2014 được xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 12 năm 2012 đến hết tháng 11 năm 2013.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 chia số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, phương pháp tính thuế GTGT năm 2014 của DN sẽ được căn cứ vào 3 trường hợp sau: Trường hợp mức doanh thu năm 2013 (được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên) từ 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014.

Trường hợp mức doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ đồng và doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ và có Thông báo gửi cơ quan Thuế trước ngày 31-12-2013 về việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế thì doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014.

Trường hợp mức doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ đồng và doanh nghiệp không đăng ký tự nguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ ngày 1-1-2014 (không được sử dụng hóa đơn GTGT). Với trường hợp này thì các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế phải có phương án đặt in hóa đơn bán hàng để sử dụng từ ngày 1-1-2014.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Thái Dũng Tiến cho biết, cơ quan Thuế Hà Nội tăng cường kiểm tra, rà soát, đối chiếu thực tế với dữ liệu về số người nộp thuế được cấp mã số thuế, tình trạng người nộp thuế, số DN ngừng, nghỉ, bỏ trốn, mất tích... nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế; đồng thời phát hiện kịp các trường hợp DN nộp không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh và xử lý.

Tính đến nay, toàn thành phố có 14.250 DN thành lập mới, tuy nhiên đại đa số nhóm DN này chưa phát sinh thuế phải nộp, hoặc có phát sinh nhưng số thuế nộp NSNN thấp; Số DN ngừng hoạt động là 10.079 (trong đó, giải thể là 550 DN, bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh là 6.429, tạm ngừng kinh doanh là 3.100 DN), ước làm giảm nguồn thu khoảng 1.000 tỷ đồng.

Mai Ka