Đồng Nai hỗ trợ 100% học phí học nghề với mức hỗ trợ tối đa 300 ngàn đồng/tháng và tiền ăn cho một ngày thực học là 10.000 đồng/học viên cho những người học nghề ngắn hạn...