Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc rà soát, các hộ dân, có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và giáp hạt đầu năm 2017.

Ho tro cac ho co nguy co thieu doi dip Tet - Anh 1

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương không để tình trạng người dân thiếu đói. Ảnh internet

Tại văn bản, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu thực tế, trong năm 2016, thiên tai có diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chưa kể hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển miền Trung, ảnh hưởng tới đời sống ngư dân.

Nhằm góp phần ổn định đời sống nhân dân, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh rà soát, tổng hợp các hộ dân, có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và giáp hạt đầu năm 2017. Đồng thời, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng lưu ý các địa phương, trường hợp ngân sách địa phương có khó khăn, UBND các tỉnh, thành phố có văn bản gửi liên, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ trước ngày 31-12-2016.

Bộ cũng đề nghị các tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo. Đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

D.Ngân