Đây là cam kết hỗ trợ của chính phủ các nước và tổ chức quốc tế đối với ngành y tế Việt Nam trong thời gian tới tại cuộc họp giữa Bộ Y tế với các đối tác nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực y tế được tổ chức chiều 4-12 tại Hà Nội.