QĐND Online - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ Phát triển Bắc Âu (Nordic Development Fund) sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động chi tiết đối phó với biến đổi khí hậu của một số thành phố lớn và một số cơ quan chủ chốt của chính phủ.

Theo đó, Quỹ Phát triển Bắc Âu sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD do ADB quản lý để giúp các thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch và thực hiện một cách có hiệu quả các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu. Khoản hỗ trợ này sẽ trợ giúp cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển một nền kinh tế bền vững hơn đối với tác động của khí hậu và phát thải ít khí nhà kính hơn. Theo ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam: “Dự án này sẽ giúp nâng cao năng lực của các thành phố, tỉnh và các bộ là đối tượng của dự án trong việc đối phó một cách có hiệu quả đối với những tác động của biến đổi khí hậu”. Dự án sẽ tài trợ cho các đánh giá tác động nhằm xác định những rủi ro mà các khu vực kinh tế và cộng đồng gặp phải do biến đổi khí hậu, cùng với những lựa chọn để giảm nhẹ tác động hoặc thích nghi với biến đổi khí hậu sẽ được xác định và tổng hợp lại trong các kế hoạch hành động toàn diện. Thông qua đó, năng lực của các cơ quan chủ chốt trong khu vực nhà nước và khu vực tư nhân sẽ được củng cố, các chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu sẽ được triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp vốn đối ứng là 250.000 USD, đưa tổng vốn tài trợ của dự án lên thành 2,75 triệu USD. Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện dự án, theo kế hoạch bắt đầu từ tháng 5 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2013. Quỹ Phát triển Bắc Âu là một tổ chức phát triển đa phương của Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na Uy và Thụy Điển, cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại cho các nước đang phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoàng Lan