Do thấp hơn mực nước quy định là 1,39m, hiện hồ Thác Bà không đạt mực nước để đảm bảo vận hành Nhà máy Thủy điện.

Theo tin từ Bộ Công Thương, do tình hình thủy văn năm 2016, lượng nước về hồ ít hơn so với trung bình nhều năm dẫn đến mức nước hồ Thác Bà vào ngày 16/9/2016 chỉ đạt 52.4m thấp hơn mực nước quy định tại Phụ lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng là 2,6m.

Ảnh minh họa.

Mặc dù trong tháng 10/2016, Nhà máy thủy điện Thác Bà chỉ vận hành 01 tổ máy chạy phát công suất tối thiểu để đảm bảo dòng chảy hạ dụ, nhưng đến 01/11/2016 mực nước hồ Thác Bà vẫn chỉ đạt 53,61m, thấp hơn mực nước quy định là 1,39m.

Hiện Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo về việc sử dụng nước hồ Thác Bà cho phù hợp.

Hồng Hạnh