Ngoài giọng hát đã là sở trường, cô còn là người khéo léo và luôn biết “tung chiêu” làm mới mình đúng thời điểm.