24H.COM.VN - Hồ Quỳnh Hương sẽ kết hợp với một đạo diễn Hàn Quốc để thực hiện clip quảng cáo 5 phút nhằm giới thiệu về Việt Nam và gửi cho BTC Thế Vận Hội Olympic theo yêu cầu.