Hồ Kẻ Gỗ xả lũ nước lũ trắng trời vùng hạ du hồ chứa Kẻ Gỗ, ruộng đồng ngập nước người dân bất chấp nguy hiểm vẫn ra vớt gỗ, đánh cá

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 1

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai kiểm tra vận hành hồ chứa Kẻ Gỗ.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 2

Kiểm tra an toàn hồ chứa.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 3

Nước qua cửa tràn hồ Kẻ Gỗ về hạ du.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 4

Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ về hạ du.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 5

Nước lũ trắng trời ở Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 6

Nước lũ chảy qua tràn hạ du hồ chứa Bộc Nguyên - huyện Cẩm Xuyên.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 7

Nước lũ chảy xiết nhưng người dân vẫn tranh thủ ra vớt gỗ.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 8

Người dân tranh thủ đánh bắt cá mặc nước lũ chảy xiết.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 9

Ngừng xả nước các hồ chứa nhưng nhiều khu vực xã Cẩm Thành - huyện Cẩm Xuyên vẫn chìm trong nước.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 10

Mênh mông biển nước ở Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 11

Nơi trước đây là cánh đồng giờ chỉ là biển nước.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 12

Nước lũ rút nhưng nhiều nhà ở xã Cẩm Thành - Cẩm Xuyên vẫn ngập trong nước.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 13

Ruộng vườn nhà dân vẫn ngập trong nước.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 14

Tranh thủ nước lũ rút người dân đi chợ mua thực phẩm về cho gia đình.

Ho Ke Go xa lu, huyen Cam Xuyen chim trong nuoc - Anh 15

Nước lũ vẫn ngập ruộng, người dân chưa thể gieo cấy lúa.